Första Korinthierbrevet, kap 2, Korset och svagheten

Läs mer här

Första Korinthierbrevet, kap 1, Översikt och inledning

Läs mer här