Fredax

På söndagarna under terminen har vi söndagsskola i kl 11.00-12.00 för barn från 4 år och uppåt. Vi har två åldersindelade söndagsskolegrupper. I den äldre gruppen är det barn från 9 år och uppåt. De små är i Röda boden och de äldre är i källaren i Verkstan. Barnen är med på gudstjänsten i början. Vi sjunger lovsång tillsammans och när söndagsskolejingeln startar går barnen till sina olika grupper.

På söndagsskolan sjunger vi, dramatiserar, skapar i olika material och får lära oss bibelberättelser och om barnens speciella plats i Guds hjärta!
Några gånger per termin har vi Gudstjänst för alla åldrar, då vi är tillsammans hela gudstjänsten. Då har vi ingen söndagsskola.

Välkommen du också!