Slide

Om Elim

Vad tänker du på när du hör ordet kyrka?
Vi i Elimförsamlingen tänker på glädje, gemenskap, närhet, öppenhet, omsorg och vänskap – med varandra och med Gud. På många sätt liknar våra liv en resa eller en vandring. Att vara kristen är inte något statiskt eller oföränderligt utan tvärtom föränderligt och utvecklande. Samtidigt har vår resa ett tydligt mål: Vi vill leva nära Jesus och nå människor med goda nyheter – evangeliet. Oavsett var du befinner dig på din resa är du välkommen till Elimförsamlingen i Verkstan Askeby – en kristen gemenskap för alla.