Som kristna har vi ett radikalt budskap. Vi tror att Jesus död och uppståndelse visar vem Gud är. Vi tror att Guds kärlek är så stark att inget kan skilja oss från den kärlek vi har i Jesus Kristus. Elimförsamlingen har därför ett uppdrag som aldrig kan bli omodernt; att det alltid i alla lägen är långt mycket viktigare att vara god än att vara hård. Låt oss därför aldrig – hur svårt det än kan vara – upphöra med att signalera godhet.

Använda Zoom via mobiltelefon

Fram till 22 november 2020

Vi uppmanar alla att följa rekommendationerna från myndigheterna noga.

För oss i Elimförsamlingen betyder det att:

  • Alla fysiska samlingar inomhus för vuxna är inställda; dvs gudstjänst, bönesamlingar, cellgrupper, nattvardssamling och ledarfest.

  • Barn- och ungdomsverksamhet riktad till barn födda 2005 och yngre kan fortsätta.
    Varje ledargrupp bestämmer hur man vill göra utifrån de förutsättningar man har.

Håll utkik i kalendern på www.elim.se/kalender och på hemsidan vad som gäller framöver.