IMG_20210822_115708
IMG_20210822_115619
895_9546
894_9484
Semla
previous arrow
next arrow

Vår Historia

Kort fakta och glimtar från Elimförsamlingens verksamhet 1986-2002

1986
Den 12 januari 1986 hölls ett historiskt proklamationsmöte i Elim Örtomta. Tre församlingsgrupper gick vid detta extra administrationsmöte samman till en. 1986 var ett år som kännetecknades av stark förnyelse i församlingen. , en ÖM-församling (Församling tillhörande Örebromissionen, idag EFK) i Björsäter, en HF-församling (Församling i Helgelseförbundet, idag EFK) i Örtomta och en utpost till Pingstkyrkan i Linköping som låg i Ringstorp, slogs samman. I februari gjordes två sportlovsresor. En till Sunne i Värmland dit de yngre deltagarna åkte och en busslast med tonåringar reste till Ånn.

sondagsundervisning

Församlingshelgen på Östgötagården detta år beskrivs så här ”Lördagskvällens andliga genombrott var mäktigt. Profettjänsten lyftes fram och förnyades och välsignades. Lovsången var mäktig. Förnyelsen stark och djupgående.”
Indien fokuserades under årets största missionssatsning, bygdefesten i Örtomta den 20 september. Hela ortsbefolkningen ställde upp och gjorde dagen till den minnesrik fest. De pengar som samlades in gick till ett självförsörjningsprojekt i Indien som Evy och Egon Ivarsson, Fotö, presenterade. Bibelklassen Logos sänder varje månad underhåll till pojke i Porte Alegro, Brasilien. I september hölls den årliga skördeauktionen i Folkets hus i Ringstorp. Allt såldes till höga priser och missionskassan fick ett välförtjänst tillskott. Under hösten började Magnus Tunehag arbeta i församlingen som ungdomspastor. Varannan onsdag träffas VIPSarna. På vårterminen framförde VIPSarna en musikal för skolorna och på hösten visades en diabildserie som VIPSarna gjort under hösten. Senare på onsdagskvällarna träffades en grupp tjejer för gemenskap, uppbyggelse och evangelisation. Dessa flickor bestämde sig under året för att ge en bidrag till Lasse Nyhléns filmprojekt ”Utmaningen”. Under onsdagar och torsdagar var Magnus Tunehag på högstadieskolorna i Linghem. Han undervisade i kristen tro för elever som valt detta som frivilligt ämne. Under hösten startades också Joytime i Björsäter. Ungdomskören övade på torsdagskvällarna och berikade många gudstjänster med härlig sång. Under året döptes 21 (4 till andra församlingar) 6 flyttade in och 15 flyttade ut. Församlingen var vid årets slut 113 medlemmar.

magnusifarten

1987
Den 11 januari togs ett mycket stor steg. 1986 hade varit ett prövoår av den nya församlingsstrukturen. Men nu togs det avgörande steget. De tre olika församlingsgrupperna beslutade enhälligt att permanenta den nya församlingsstrukturen. En ny församling föddes under namnet Elimförsamlingen Örtomta. Den proklamerades som en samfundsoberoende församling, men med samarbete gentemot såväl HF, ÖM och Pingströrelsen. Detta steg fick fullt stöd från samfundsledningarna. Efter en kort historisk genomgång ställde Kenneth Häggström följande fråga till de församlade. Kan vi då förena oss till en enda Guds församling? Församlingen svarade med ett enhälligt och kraftigt ja. Därefter med ett lika kraftigt Amen. Sedan tog medlemmarna varandras händer och sjöng. Nu är vi ett i Jesus, när vi står tillsammans då är Jesus i vår mitt när vi står tillsammans har vi makt och auktoritet i hans namn. Efter sången nedbads Guds välsignelse över församlingsbildandet. Sedan lästes en lista upp med samtliga namn på dem som anslutit sig. Det var en historisk dag och det präglade verkligen hela årsmötet. Under året hade bönen stark ställning i församlingen. Mellan 40-60 personer brukade vara med i tisdagsbönen som samlades i tre olika bönegrupper i hemmen. En bedjande församling är en växande församling. Vilket församlingen också fick uppleva det här året. Sörbyalliansen arrangerade en mycket uppskattad bibelvecka med Bo Wetteus, Aneby. Även Sörbymötena i juli var välbesökta trots regnigt väder. Förutom Kenneth Häggström och Magnus Tunehag arbetade Johan Carlsson deltid som sk ettåring. Församlingen hade under året många besök här nämns en del: Lennart Persson, Magnus Karlsson och ungdomarna från Åtvidaberg, Linda och Lars Hörnberg, Ungdomskören Conivtus från Älvsjö. Miracle Music. En stor samling med Nicky Cruz, Gunnar Sameland, Barbro Ehrling, Rolf Nordström och Göte Ranarp med elever från Götabro, Lars-Olov Ekman. Göran Sturva. Magnus Alfon och lärjungateam från Linköping, Gertrud Storsjö, Victorykören, Gösta Tunehag, Ola Eklöf, Curt Levin med team. Dennis Kuhmalo från Swaziland och Janet Earwicker från Österrike. Café Höversby var sommarens trivsamma träffpunkt. En ungdomsvåning hade gjorts iordning på det övre planet. Varje kväll var det samling i ungdomsvåningen. Många fick möta Herren vid dessa träffar. Utvändigt hade det anlagts nya gräsmattor, en lekpark, en ny volleybollplan m.m. Till sommarens tältmöten köptes det också in ett nytt tält med ca 200 sittplatser. Tältet var under många tillfällen under sommaren överfullt med besökare. Under året inköptes också en ny ljudanläggning som installerades i Elim.
I maj kom inbjudningskort till bröllop. En mycket lycklig Marija gifte sig med Strecko Koprivnjak. Makarna har bosatt sig i Novi Sad. I årsberättelsen från detta år står det att ”romantiken blommar bland våra missionärer”. Japanmissionären Lilian Johansson presenterade sin japanska fästman vid sin syster bröllop i Sverige. Våren var detta år mycket dramatisk för församlingens Afrikamissionärer. Louise Lundquist blev så dålig så att hon fick föras medvetslös till sjukhus i Gamboula, för vidare transport med ambulansflyg till Sverige. Den mest långväga gäst som besökte församlingen detta år var Lazarus Caleb från Indien. Han rapporterade från evangelistteamet i Colar Gold Fields.

Två stora evangelisationssatsningar bland ungdomarna har gjorts i Åtvidaberg. I maj medverkade Nicky Cruz och i december Ray Walter. Båda tillfällena har lätt till människors frälsning. Ungdomskören besökte under året bl.a. Skeda och Järfälla. I Björsäter ordnades under året filmkvällar som lockade många. Söndagsskolan firade detta år 15-års jubileum så alla års elever blev inbjudna till sommarfesten i Mauritzholm. Under året döptes 19 personer, 10 flyttade in och 1 flyttade ut.

bönochåterbön

 

 

bildmagnuskenneth

1988
Den 12 mars hölls en kvinnokonferens med Irma Emker och Rut Ström. En uppskattad satsning som samlade ett 60-tal kvinnor. I april utlystes en ”Jerikovandring, en sju veckors bönekampanj för Björsäter och den planerade tältmöteskampanjen med Hans Marklund.
Den 17 juni slog Café Höversby upp portarna för ännu en säsong. Måndag till fredag har det varit bön och
lovsång på övervåningen. Det har samlat mellan 20-40 personer varje kväll. I tältet i Höversby kunde man de tre första veckorna den här sommaren höra Curt Lewin, Skåne, Lasse Andersson, Markaryd och Barbro Ehrling. Sista veckan i Höverbytältet talade församlingens egen evangelist Magnus Tunehag. Söndagskvällens möte var ett genombrottskväll men mycket omvändelse och andlig förnyelse. I augusti hölls en stark väckelsekampanj i Björsäter. ”Team Frihet” och Hans Marklund fanns på plats och det var händelserika veckor som satte spår i många liv.
Sörbymötena gästades detta år av Stig ”Lillebror” Fredriksson, Christina Gunnardo och Thorsten Åhman. Folke Steen undervisade själavårdande på Sörbyalliansens bibelstudievecka i oktober. Den 4 september hölls avskedsmöten för Magnus Tunehag som slutade sin tjänst i församlingen den 1 september, efter två och ett halvt års tjänst i församlingen. Barbro Gustavsson började den 1 oktober arbeta halvtid i församlingen ideelt. Malin Carlsson arbetar också deltid via en ungdomsplatsanställning. Under våren lämnade Lilian och hennes blivande make Masahiro Kikuchi Japan för Sverige. Välkomstmöten hölls i Filadelfia Björsäter den 29 maj.
Under året besökte ungdomskören bl.a. Gripenberg, Rumskulla, Åtvidaberg, Grebo och Örmon. En grupp ungdomar gjorde under sommaren en treveckorsresa i Jugoslavien där de besökte våra missionsarbetare. Nyheter den hösten 1988 var Askeby Café. Askeby Café drevs tillsammans med missionsförsamlingen i Askeby. I oktober besökte Kenneth Jensen, Stockholm, alla skolklasser i bygden, hade barnmöten m.m. Under året arrangerades många ledarsamlingar som var uppskattade och välbesökta. Under året döptes 11 (varav 4 till andra församlingar) och 4 flyttade in.

1989
Den 5 februari togs beslutet att Sörbyalliansen som funnits i 30 år skulle upplösas. Det betonades på mötet att gemenskapen inte skulle upphöra att gemensamma satsningar även i fortsättningen kommer att ske. Under februari hade vi besök av Dimitije Popadic samt Antun och Marija Koprivjak, Jugoslavien. En diakonal grupp under ledning av Inger Boström, Berit och Kjell Ekman träffades en gång i månaden och gav undervisning om hur vi kunde bli bättre rustade att människors olika behov. Den 15 juni började Magnus Carlsson en halvtidstjänst i församlingen. Hans ansvarsområden var sången och musiken i församlingen. Tältet i Höversby besöktes denna sommar av Lennart Lindberg och Ted Sandstedt, familjen Borgström från Umeå, Curt Levin från Skånes Pionjärmission och Bengt Jennesjö, Götene. Efter den intensiva perioden av möten i Höversby flyttades tältet till Örtomta där en tältkampanj pågick under tiden den 24 augusti till den 3 september. Talare var Hans Marklund evangelist inom Missionsförbundet. Mötena kännetecknades av starkt profetisk smörjelse. Andra talare som gästade församlingen under detta år var bl.a. Mikael Nilsson, Uno Lagré, Stojan Gajicki, Rolf Nordström, Adriano Carrera, Ola Eklöf, Ulf Christiansson, Kicki Fors och Dan-Jakob Pettersson. På fredagkvällarna samlades ungdomarna till bön och förberedelse för nattevangelisation s k evangelisationsskola, i Linköping och Linghem. Den 1 september kom Magnus Tunehag tillbaka som medarbetare i församlingen efter att under ett års tid ha rest som evangelist tillsammans med Thomas Sohlberg. Under året döptes 5 personer, 5 flyttade in och 4 flyttade ut.

1990
Detta år var ett riktigt missionsår för Elimförsamlingen vilket kommer skildras nedan. Ungdomskören under Magnus Carlssons ledning reste flitigt under året. Bl.a. besöket de Malmö, Helsingborg, Tidaholm och Torpkonferensen. Café Askeby samlade 40-50 ungdomar på fredagskvällarna. Caféet var innestället i bygden. Efter caféet var det evangelisation på Linköpings gator varvat med bönenatt en gång i månaden. Under höstens startades en Vipsgrupp som också satte upp en minimusikal. Tältet i Höversby besöktes den här sommaren av familjen Borgström och Donald Bergagård. Under året besökte ett stort antal församlingsmedlemmar olika platser där församlingen hade missionsarbete eller deltog i evangelisationsteam. Nästan varje kontinent besöktes. Exempelvis skickades under sommaren 8 ungdomar ut på speciell missionstjänst, Mocambique, Brasilien, Spanien, Holland, Polen och Sovjet var några länder som besöktes. Rapporterna som lämnades under året var gripande och stimulerade de som var hemma. Under året stod utvecklingen i Rumänien i allmänhetens fokus. Elimförsamlingen visade under året ett otroligt ansvarstagande och engagemang, även om behoven många gånger kunde upplevas som omättliga. I början av året gjordes en stor insamling som engagerade hela bygden. Sion i Ringstorp fylldes från golv till tak med kläder, skor, filtar och leksaker. Dessutom samlades det in mediciner från apoteken. Trettiotvå kubikmeter hjälpmaterial kördes via Erikshjälpen till Rumänien. Under årets sista veckor besöker ett 20-tal församlingsmedlemmar Rumänien för att arbeta på olika barnhem. I samband med Slaviska missionens årskonferens i april beslutade församlingen att adoptera det albanska folket. Det innebar att församlingen tog på sig ansvar i förbön och för att skapa kontakter och kunskap om Albanien. När det gällde fastigheter såldes i början av året Sionkapellet i Ringstorp. I slutet av året skrevs köpekontrakt med Linköpings kommun om köp av det gamla ålderdomshemmet i Örtomta som gränsade till Elimkapellets tomt. Köpeskillingen på 850 000 kr betalas kontant. I december månads församlingsmöte sade församlingens pastor och föreståndare Kenneth Häggström upp sin tjänst. Under året döptes 2 personer och 11 flyttade in.

1991
Detta år kännetecknades av en värld som skakades och förändrades, snabbt och oväntat. Banker skakade i grunden och fastighetsmarknaden var i djup kris och arbetslösheten steg. Under året gästades församlingen av många gästande talare. Bland dem kan nämnas Marc Dupont, USA, Tomas Sjödin, Göteborg, John Quanrud, Albanien, Stojan Gajicki, Helsingborg, Sven Nilsson, Västanås, David Webb, England och Uno Lagré, Norrköping. Under våren startades Cafri, en kristen fritidsgård som höll till i missionskyrkan i Askeby. Under hösten lades söndagsskolan ned och istället gjordes försök att samla barnen till lördagskul. Under året köptes den nya psalmboken in och invigdes den 15 september genom undervisning och sång m.m. Inom missionen antog församlingen detta år en verksamhetsstrategi för missionsarbetet. Den hade utarbetats av missionsrådet och var tänkt att användas som ett verktyg och avstämningsinstrument. Missionsrådet tog under året också fram en folder som beskrev församlingens missionsarbete, den kallades GÅ UT. En stor missionssatsning var höstens missionsrally där deltagare med hjälp av karta och kluriga frågor leddes fram till Fridhemskapellet i Skeda. I Albanien bildas detta år den första kristna församlingen i Tirana. John Quanrud valde också trots kaos i Albanien att flytta dit. Rumänien. Detta år börjar församlingen underhålla ett pastorspar Dan och Lydia Micula och ett socialt arbetande par, Florin och Camelia Costea. Många församlingsmedlemmar har också varit i Rumänien i kortare perioder för att delta i upprustningsarbete. En lägenhet gjordes under året iordning i Rumänien för att vara en fast punkt för de som åker ner och jobbar. Inger Boström arbetade under året tre månader i Rumänien med undervisning och kontakter med myndigheter m.m. Information om att kunna bli fadder för arbetet i Rumänien gick under året ut till alla hushåll i bygden. När det gällde fastigheter fick ”Gula huset” under året en ansiktslyftning. Under året döptes 10 personer, 5 flyttade in och 4 flyttade ut.

1992
En församlingsbibelskola ”Växthuset” samlades åtta gånger under våren i Örtomta församlingshem. Undervisningen sköttes av de egna pastorerna och av Mikael Nilsson, Huskvarna. I början av maj hade församlingen kampanj ”Avstamp -92 då församlingen besöktes av David Webb och John Quanrud. I slutet av maj anordnades en serie möten med Jerry Potter, USA tillsammans med församlingen i Lambohov. En höjdpunkt som uppskattades inte minst av de äldre i församlingen var Elim-kapellets 25-års jubileum. Sommaren i Höversby kännetecknades av mycket sol och värme och goda möten. Besökande talare var Håkan Kenne, Lasse Andersson, Jan Bäckli, Ove Lindeskär och Jonny Trossö. Under hösten startades en söndagsskola i Björsäter. Mary Lundgren och Karl-Henry Rydh var ansvariga. Under hösten startar också gruppen UPT, (Upp till toppen) som är en fortsättningen på bibelstudiegruppen FMUF (Fast mark under fötterna) som gällt för de som går i årskurs 7-8. Detta år genomfördes många olika missionsprojekt. Ett intressant sådant var Mikael Fors och Magnus Tunehags resa tillsammns ett 20 tal andra svenskar till Albanien. Resultatet av resan blev att en församling grundades uppe i en bergsby vid namn Puka. I det forna Jugoslavien pågår detta år krig för fullt. Församlingens missionärer Marija och Srecko (Antun) Koprivnjak tvingas fly från sitt hem i Mostar som sedan blir plundrat. Fritidsgården Cafri har under året varit till stor välsignelse. Varje fredag har det varit Power of Love med olika inslag. Undervisning om relationer, Guds mirakelkraft, besök av Magnus och Maria Alphonce, Mikael Alfén och Ulf Meijer. Detta ledde fram till att många besökte samlingarna och flera blev frälsta under året. Detta år beslutar församlingen också att gå in med underhåll till Lars och Linda Hörnberg och deras arbete i Rumänien. Det sker många resor från församlingen ned till Rumänien. Under året rustas bl.a.pojkhemmet i Popest upp. En av församlingens ungdomar Lotta Ekman flyttade det år ner till Rumänien och började arbeta på barnhemmet Caminual Felix. Två av församlingens medarbetare lämnade under året sina tjänster. Magnus Carlsson slutade sin anställning den 1 februari och Magnus Tunehag slutade sin anställning den 1 juli. Under året arbetade också Cecilia Hagel halvtid med barn- och ungdom. Församlingsexpeditionen flyttade under hösten in i ”Gula huset”. Under året döptes 7 personer och 3 flyttade in.

 

1993
Den 20 juni 1993 hölls det avskedsmöte för Kenneth Häggström med familj. Kenneth hade då tjänat i Örtomta/Ringstorp i 14 år. Senare samma sommar i månadsskiftet juli-augusti hälsades det nya pastorsparet Jonny och Lena Trossö med barn välkomna till församlingen. Det skedde med fest och välkomstmöte i tältet i Höversby. Under våren 1993 avslutade också Cecilia Hagel, Carl-Johan Rydh och Jan Svensson sina anställda tjänster i församlingen. Under 1993 hölls en konferens med Christopher Alam i Klefstad gård. Andra som besökte församlingen detta år var Rickard Lundgren (Albanienmöte), Ola Palmqvist, Hilding Fagerberg (Israel i fokus). Från Rumänien hade vi besök av en ungdomskör med T. Bulzan och Lars Hörnberg, Dan Micula och Florin Costea, Janet Earwicker Österrike besökte församlingen under våren. I tältet i Höversby predikade denna sommar: Lasse Andersson, Nävekvarn, Stojan Gajicki, Helsingborg, Magnus Tunehag och Ola Palmquist.
Under året arrangerades en ungdomskonferens med Joyteam (Kristen Utmaning), Open Air (evangelisations- och musikteam från Team Med Uppdrag.) Magnus Persson, Skåne besökte också församlingen. Under hösten hölls en uppskattad kvällsbibelskola med Jonny Trossö, Hans Jansson, Bert Axklo och Lasse Andersson som lärare. I VIPS spelade man detta år upp draman ur bibeln, hade läger, gjorde tecknad film och tränade in musikalen ”Konungarnas konung” som framfördes annandag jul. Fredagskul som hade samlingar under hela våren övergick efter sommaren till att bli en barnkör. Dramagruppen Adoremus med ett 15-tal ungdomar har framträtt på möten, torgmöten i Linköping m.m. Tio av församlingens ungdomar har under hela året eller del därav studerat på olika bibelskolor. Den 22 augusti var det efter en ordentlig invändig renovering invigningshögtid av ”nya Elim”. En vacker målning av Terese Ekman och ett uppståndelsekors tillverkat av Sten Bengtsson utgör den nya fonden. Många resor gjordes under året till missionsfältet. Under hösten reste Jan och Malin Svensson till Hong Kong för att arbeta i Såmissionen, Linda Matsson reste på missionsskola i Holland och Daniel och Lotta Karlsson för missionsträning i England för att nämna några. Under sportlovet var ett 15 tal från församlingen i Kirovsk i Ryssland och gjorde en missionsinsats. Ett gäng lantbrukare åkte under året till Rumänien och skaffade sedan fram jordbruksredskap och fyllde en lastbil som åkte ner. I Marghita i Rumänien är det s k skolhuset i stort sett färdigrenoverat. SIDA har också varit med och stött ett s k ”kunskapsöverföringsprojekt”. Personal från Popesti var också i Sverige och fick utbildning i hur man tar hand om handikappade barn. Under året döptes 1 person, 8 flyttade in och 12 personer flyttade ut.

1994
Den 24 april beslöt församlingen att anta nya stadgar och trosfundament. Under sommaren firade Café Höversby 10-års jubileum. En renovering hade skett vilket gav utökade serveringsmöjligheter inomhus. I tältet i Höversby kunde man den här sommaren bl.a. höra Håkan Kenne, Magnus Tunehag, Jonas Qvarsebo, ett team från Tulsa i USA och en argentinsk evangelist på Sverigebesök. Mellan den 8-12 juni hölls tältmöten i Askeby där Lasse Andersson talade. Andra talare som besökte församlingen detta år var Lasse Nyhlén, Håkan Karlsson, Stefan Claar, Lennart Persson med team ”Bed för Sverige”, Per-Inge Storm, Team i Norr med Andreas Frankner, Ola Eklöf, Elisabeth Alves, USA, team från Josua Rehab i Gamleby. Den 1 oktober avslutade Barbro Gustavsson sin ideela anställning efter många års troget tjänande. Den 1-2 oktober samlades 160 medlemmar, barn och vänner på Stiftsgården i Vårdsnäs. Under söndagens nattvardsgudstjänst fick många på ett starkt sätt uppleva Guds närvaro. Under hösten började församlingen arbeta med bönegrupper i hemmen. Efter en svag vårtermin och avsaknad av ledare beslöts att lägga ned Cafri, fritidsgårdsverksamheten i Askeby Missionskyrka. Under året döptes 6 personer och 9 personer flyttade ut.

1995
Den 1 mars 1995 började Anders Axklo tjäna som ungdomspastor i församlingen. Under våren startades tillsammans med Askeby Missionsförsamling ett antal hobbygrupper för barn i mellanstadieåldern. Samlingarna hölls på fredagkvällarna och ett 40 tal ungdomar indelade i 5-6 grupper deltog. Under 1995 har församlingen drivit en fritidsgård i det ombyggda uthuset till Filadelfia, kallat Delfi, tre eftermiddagar i veckan. Inriktningen var mellanstadieåldern och ca 30 barn och ungdomar samlades regelbundet. Under året beslutade församlingen att sända ut familjen Gustavsson för att på heltid arbeta med EFI-fadders arbete på plats i Rumänien. Efter förberedelse i USA och på Viebäck kunde Jan och Karin Boström i december sändas ut till Papua Nya Guinea för att jobba med Wycliffes bibelarbete. Församlingen beslutade tidigare under året att understödja dem i deras tvååriga uppdrag. Under året döptes 6 personer, 13 flyttade in och 6 flyttade ut.

1996
Den 29 augusti beslöt församlingen att köpa Juby 12:2 ”Verkstan” i Askeby för 400 000 kr. Verkstan skall byggas om till barn-, ungdoms- och gemenskapslokaler. Den 13 oktober såldes Gula huset för 900 000 kr. Under året hölls en auktion i Höversby på försommaren och en skördefest i oktober som gav bra tillskott till byggnadskassan. Bland gästande talare under året kan nämnas Elizabeth Alves, USA, Ivan Bozer, Temerin, Ingmar Helmner, Stockholm, Mikael Thorstensson, Filippi pionjärmission och Hilding Fagerberg, Israel i Fokus. Under året genomgick 10 par Gifta för Livets äktenskapskurs. Anders Axklo avslutade sin tjänst som ungdomspastor den 1 september. I Rumänien startade ”barnhemmet” Casa Alba och en systerorganisation till EFI, FCE ”Fundatia Crestina Elim” bildades. Under året döptes 2 personer och 16 flyttade ut.

1997
Året inleddes med en inspirationshelg i Verkstan med besök av Magnus Tunehag, Kenneth Häggström och Magnus Eklöf. Under försommaren kunde renoveringsarbetet av Verkstan komma igång. Kommunens godkännande hade tagit lite längre tid än väntat. Församlingen deltog under året i rikskampanjen ”Från Minus till Plus”. Församlingen fick i juli erbjudandet om att överta driften av servicebutiken och caféet i Björsäter vilket man gjorde. Under året har barnkören Sprakande färger varit flitiga deltagare i familjegudstjänster och bl.a. framfört musikalen ”Daniel”. De har också tillsammans med andra barnkörer spelat in en CD-skiva. I Rumänien som är det stora missionsprojektet träffar FCE en överenskommelse med sjukhuset i Marghita att hyra ett stort hus i ”Svarta skogen” för att använda som lägergård. I december hade FCE 56 st rumäner anställda i olika projekt. Under hösten den 26 oktober hölls det Taklagsfest i Verkstan. Jonny Trossö avslutade sin pastorstjänst den 31 december. Under året döptes 7 personer och 4 flyttade ut.

byggeavverkstanstor1998
Detta år började med en bibelstudieserie från Titusbrevet under ledning av Jonas Qvarsebo. I februari besökte Håkan Sunnliden församlingen och talade om cellgrupper. I maj anordnades en bygdedag tillsammans med föreningar och andra församlingar. Dagen avslutades med en konsert av Roland Utbult. Den 23-24 maj samlades församlingen till församlingshelg på Liljeholmens folkhögskola där man kunde lyssna till Stojan Gajicki. Tältmötena i Höversby gästades detta år av Stig & Peggi Junaeus, Lasse Andersson och Mikael Järlestrand. Trivselgruppen under Sylvia Forss och Barbro Samuelssons ledning gjorde detta år en resa till Småland för ett besök hos sångaren Eva Spångberg. Café Svea i Björsäter upphörde 1 december. Året präglades starkt av ombyggnaden av Verkstan. I stort sett alla har på något sätt varit med och bidragit till att iordningställa lokalen. Visionen att köpa in och bygga om Verkstan hade presenterades för församlingen 1995. Den 5 december detta år invigdes äntligen lokalerna. Den då yngste medlemmen Sandra Persson och näst äldsta Lisa Wirf, klippte bandet. Det var stor glädje att också kunna få inviga lokalen skuldfri. Byggnadskommittén under ledning av Tomas Nilsson, Henry Prytz och Agne Thorstensson hade gjort ett mycket bra arbete. Den 1 september tillträdde Håkan Andersson, pastors- och föreståndartjänsten i församlingen. Barnkören ”Sprakande färger” med ca 25 barn framträdde flitigt under året bl.a. framförde de musikalen ”David och Goliat”. På missionsfronten hände också en hel del. Ex. Familjen Koprivnjak flyttade under året till Vukovar. I Rumänien inköptes en tomt i Marghita för att starta ett transithem där också biltvätt, bil- och däckverkstad planerades. Håkan Andersson och Lars Köpberg var representanter Under året döptes 3 personer, 6 flyttade in och 3 flyttade ut.

byggeavverkstan1stor

 

 

 

fikavidbyggeverkstankomprimbygdefestauktionmindre

 

 

1999

Året började med en ungdomskonferens i Verkstan. Magnus Tunehag predikade om Jesu återkomst och den sista tiden. Redan i början av året drog också fritidsverksamheten igång i Verkstan. Ledare för verksamheten var David Gustavsson, David Nilsson, Louise-Marie Nilsson och Wivi Rosén. Under året blev en sponsrad skateboardramp ett positivt nytillskott. Två välbesökta barnmötesveckor med Peter Thapper, Linköping, hölls också i Verkstan. Den 23 maj var det avslutning för lärjungaskolan, 15 ungdomar hade deltagit under läsåret. Verkstan började under året hyras ut till olika arrangemang ex. bröllop, högtidsdagar, minnesstunder, basarer, jubileér m.m. En ”Minns du sången?” kväll arrangerades i Verkstan. Lilian och Ingmar Gard, Jönköping medverkade. Året avslutades med en nyårsfest med middag, underhållning och fyrverkeri där 180 personer samlats för att fira in det nya årtusendet. Under året döptes 5 personer, 6 flyttade in och 7 flyttade ut.

2000
Under året arrangeras flera kvinno- och mansfrukostar. Owe Lindeskär m.fl. besöker oss i en Kerygma konferens den 12-14 maj. I tältet i Höversby kunde man den här sommaren lyssna till bl.a. Jocke Sjöberg. Per-Erik Hallin medverkade i Gospel café under sommaren. Håkan Andersson slutade som pastor och föreståndare den 30 oktober. Delfis Second Hand i Björsäter med försäljning av skänkta barnkläder avslutades i november. I Rumänien bildas PRO Elim av FCE. Syftet var att driva inkomstgivande verksamhet på transithemmen. Under året hade vi två gånger besök av våra missionärer. I april firade Lars Gustavsson sin 50-års dag och i oktober hölls en kontaktdag i Verkstan. Under året döptes 3 personer, 3 flyttade in och 2 flyttade ut.

2001
Med inspiration från Willow Creeks ”Löfteslandet” startades ”Söndagsöppet”. Varje söndag kl. 11.00 samlades barnen i Verkstan för buskul, undervisning m.m. För församlingen var 2001 ett år utan pastor och föreståndare. Flera medlemmar försökte aktiveras för att fylla de behov som fanns. Agneta Lindström från Uppsala gjorde sin bibelskolepraktik i församlingen under ett halvår 2001. De äldre ungdomarna samlades under året till lärjungaträning med utbildningsmaterialet ”Följ mig Nu!”. Vid tolv tillfällen samlades man, i två grupper, med David Gustavsson, Per-Henrik Carlsson och Alexander Johansson som ledare. Kristendomsskolan hade avslutning i maj. Under hösten startas gemensam konfirmationsundervisning tillsammans med de andra frikyrkorna i bygden. David Gustavsson är ledare från vår församling. Fjorton ungdomar och fem ledare är med i arbetet. Under året undervisade bl.a. Ola Eklöf vid flera tillfällen. Birger Skoglund, Kenneth Häggström, Anders Grip, Håkan Kenne, Zaklina Zethson. En nybildad sångkör ”Åkerbokören” med deltagare från de olika frikyrkoförsamlingarna i bygden startades under året. Charlotte Höglund besökte en kvinnofrukost under våren. Två ekumeniska möteskampanjer hölls med Samuel Olofsson från Bollnäs. Under året installerades bergvärme i Elim och Röda boden lyftes, fick ny utvändig panel och blev nästan klar invändigt. Församlingen gick under året in som stödförsamling till missionsorganisationen Gå ut Mission. Beslutades också under året att hyra ut Filadelfia Björsäter till Gå ut Missions bibelskola. Under året döptes 4 personer, 1 flyttade in, 3 flyttade ut.

2002
Under det första halvåret deltog pastor Erik Bryske, Salem Rystad i församlingens ledarskap. Kvinno- och mansfrukostar ordnades med besök av Birgitta Andersson, Vårdsberg och Hans-Göran Björk Linghem. Det årliga samarrangemanget Kyrkornas dag på Ekenäs slott samlade mycket folk. Detta år medverkade Thorsten Åhman och Christina Gunnardo. I Höversby kunde man den här sommaren lyssna till prästen Ingmar Johansson, Per-Erik Hallin, Lasse Nyhlén och Henrik Thornell. Den 15 augusti tillträdde Daniel Zethson som pastor och församlingsföreståndare. Under hösten ledde han församlingen i undervisning kring rubriken ”Spräng dina gränser.”. Olika sång och musikgudstjänster arrangerades under året. Ny-David, Jard Samuelsson och Åkerbokören är några av de som medverkat under året. Under året hölls liksom 2001 en ekumenisk kampanj med Samuel Olofsson, Bollnäs, som talare. Levande familjer med Lasse och Marie Nyhlén besökte oss också en helg. Röda boden har under året gjorts i ordning till en expedition och en större hobbylokal. Året avslutades med en nyårsfest bland ungdomarna. Verkstan hade för denna kväll gjorts om till en Vilda Västern lokal med diverse inredning. Under året döptes 7 personer (6 till andra församlingar), 1 flyttade in och 5 flyttade ut.

Detta skrevs ned av då ganska nytillträdde pastorn Daniel Zethson med anledning av en hemvändarhelg 2004.

Här kommer några bilder från den gamla Elimförsamlingens tid och från väckelsen i Örtomta på tidigt 1900-tal.

lageriskravestadstorgitarrsystrarnastorsorbymotenstorbyggepaelimstordopforattningelimstorbarmotehosjoelochsif elimforsamlingenisalemskrav50arsjubileumtalarewebstor

I vissa fall används cookie-filer på vår webbsida. Genom att fortsätta använda denna webbsida godkänner du att cookie-filer används.  Läs mer