Slide

Church On Wheels

I vår församling finns det ett stort motorintresse och därmed är det mycket naturligt att vara en stödförsamling till Church On Wheels arbete bland motorintresserade i Sverige och i Europa. Du kan läsa mer om Church On Wheels fina arbete här.