Slide

Söndax

Söndagar kl. 10.30-12.00 för barn 4 år och uppåt. Hösten 2020 finns Söndax de söndagar som vi har gudstjänst, d v s ungefär varannan vecka. Håll utkik i kalendern!

Höstterminen 2020 startar 6 september och då är vi ute på Holmen.
OBS! 13 september har vi Söndax kl 16:00 på Holmen.

På grund av Corona kommer vi under hösten 2020 ha Söndax separat från gudstjänsterna. Vi startar i källaren och avslutar där kl 12:00. Barnen är välkomna in via källaringången på baksidan.

Söndax är barnens egen gudstjänst i Verkstan. Varje söndag börjar vi gudstjänsten tillsammans med alla åldrar ca 15 min. Efter det får barnen gå till två olika grupper.

Lilla gruppen

I lilla gruppen (för barn 4-9 år) får vi höra bibelberättelser, leka, sjunga, be och prata med varandra. Varje gång har vi också en stund med pyssel eller spel.

Stora gruppen

I stora gruppen från åk 4 och uppåt funderar vi ihop på det som står i bibeln. Vad har det med mitt liv att göra? Kan man tro på det som står? Och hur umgås man med Gud? Vi leker också såklart. Och pratar, om allt möjligt, och ber tillsammans.

Yngre barn är välkomna tillsammans med en vuxen.

Kontakt: Lillemor Nilsson 0735-519986