Barn och Ungdom

I vår församling har alltid barn och ungdomsarbetet haft en central plats. Vi tror liksom Jesus att barnen och ungdomarna är viktiga och vill på olika sätt visa det och skicka med dem bibelns berättelser och goda kristna värderingar i hopp att det skall påverka deras framtida liv.

Du kan läsa mer om våra olika barn och ungdomsgrupper i menyerna och kom ihåg att du som är lite yngre alltid är viktig för oss oavsett till vilken samling i Verkstan du kommer!