Slide

Konfa

Torsdagar ojämna veckor kl 16:00-18:30 i Linghemskyrkan, Linghem, främst för dig som är född 2007.
Start den 16 september 2021.

Informationsträff med föräldrar torsdag den 2 september kl 19:00 i Linghemskyrkan.

Konfa är ett samarbete mellan Linghemskyrkan (Equmeniakyrkan) och Verkstan Askeby (Elimförsamlingen Askeby/Örtomta), och vi träffas i Linghemskyrkans lokaler.

Konfirmation – Vad är det?

Konfirmation är ett tillfälle där olika frågor som t ex livet, döden, tonåren, tro, relationer m.m. får en chans att diskuteras utifrån en kristen syn.

  • Vi vill tillsammans med dig fundera och reflektera över livets frågor.
  • Vi vill ge en grundläggande kunskap om vad kristendom är och vad det kan betyda i ditt liv.
  • Vi vill också ge dig ett år av gemenskap med vänner och möjlighet att reflektera över dig själv och din egen tro.

För anmälan och kontakt

Johanna Elander, johanna.elander@nullelim.se, tel: 0739012949