Slide

Scout

Måndagar kl. 18.00-19.30 på scoutgården för åk 1-9. Höstterminen 2019 startar med ”Prova på”-gång tillsammans med en vuxen 26/8 kl. 18.00. I mån av plats går det bra att börja även under terminen.

Scouterna håller till vid scoutstugan Holmen som ligger bara några hundra meter utanför Askeby. Linghemskyrkan har haft Equmeniascout där en längre period och i och med att flera ledare från Verkstan går in som ledare i verksamheten kan vi bjuda in nya scouter från Askeby med omnejd.

På scouterna jobbar vi i små grupper, patruller, och upplever naturen och livet tillsammans. Vi lär oss mer om t ex scoutteknik, sjukvård, hantverk. En stund varje gång funderar vi också på livets stora frågor, på tron och på Gud. Equmeniascout vilar på kristen grund och är en del av Scouterna Sverige. 

Läs mer om Equmeniascout på: equmenia.se/scout 

Kontakt från Verkstan: Hanna Wärnelius 0706-078204