Förbättringsarbeten på Verkstan maj 2020

I dessa Coronatider kan vi inte ha en gemensam arbetsdag för att underhålla Verkstan som vi brukar. Därför vädjar vi till alla som kan, att ta ansvar för en punkt på listan och meddela det till Joakim Klockner eller Anders Hjalmarsson, se kontaktuppgifter nedan. NI kommer få tydliga instruktioner kring arbetsuppgiften. 

 • Klippa gräset
 • Sopa upp resterande grus på parkering
 • Träolja på altandäcket samt entretrappa på Röda boden, gaveln mot Trädgårdsmästeriet
 • Måla svarta takplåten framsida & gaveln mot Trädgårdsmästeriet
 • Anlägga en trappa på baksidan, hörnet mot volleybollplan.
 • Måla väggar & tak i rummet mellan barn & ungdomslokalerna och bageriet.
 • Tvätta entrétak på Röda boden, gaveln mot Trädgårdsmästeriet.
 • Se över staketet ut mot gångbanan, stolpar och plank. Målas.
 • Fräsa volleybollplan och fylla på med material i svackan på kortsidan mot grönområdet (Fallrisk)
 • Deponera asbesttrummor samt förbrukad kylkompressor, bakom Verkstan, under kanotstället.
 • Måla plåtdörren i ytterentrén in till bageri, mörkgrå, invändigt & utvändigt.
 • Måla vita fönsterbleck framsida Verkstan.
 • Byta hängränna baksida Verkstad (högt upp, flera rosthål i botten)
 • Måla Verkstans knutar vita (olika material plåt & puts)
 • Snygga till hängrännor Röda boden, gäller ändarna, gavellock saknas osv.
 • Bygga hus till soptunna, fast plats.
 • Högtryckstvätta taket på Röda boden och soptunnelockKontaktuppgifter:
  Anders Hjalmarsson 073-1533745
  Joakim Klockner 070-9570779