Slide

Första Korinthierbrevet, kap 2, Korset och svagheten