Slide

Första Korinthierbrevet, kap 3, Församlingen: familjen, åkern, bygget, templet