Slide

Hyra Verkstan

Det finns möjlighet att hyra Verkstan för större eller mindre kalas och fester.
Priser för uthyrning:

Samlingslokal 6 tim (halvdag) 600 kr
Samlingslokal 12 tim (heldag) 800 kr
Kostnad för lån av kök med porslin och diskrum 200 kr
Hyra av dukar 60 kr/st
Kaffepåsar 20 kr/st

Lokalen lämnas i skick som när man kom, städad och iordningställd.
Betalning till: Plusgiro: 47 88 83-2

Har du frågor kring bokning av visst datum ber vi dig kontakta Christer Carlsson 013-14 27 63.

Lokalerna fungerar för upp till 100 personer, men de lämpar sig också bra för mindre sammanhang.
Det finns högtalaranläggning och projektor i lokalen och i de flesta fall kan delar av den utrustningen få användas för en viss merkostnad.

Våra lokaler är rök- och alkoholfria.