Söndax

Söndagar kl. 10.30- ca 12.00, för barn 3 år och uppåt. Höstterminens start: 25/8.

Söndax är barnens egen gudstjänst i Verkstan. Varje söndag börjar vi gudstjänsten tillsammans med alla åldrar ca 15 min. Efter det får barnen gå till två olika grupper.

I lilla gruppen (för barn 3-9 år) får vi höra bibelberättelser, leka, sjunga, be och prata med varandra. Varje gång har vi också en stund med pyssel eller spel.

I stora gruppen från åk 4 och uppåt funderar vi ihop på det som står i bibeln. Vad har det med mitt liv att göra? Kan man tro på det som står? Och hur umgås man med Gud? Vi leker också såklart. Och pratar, om allt möjligt, och ber tillsammans.

Yngre barn är välkomna tillsammans med en vuxen.

Kontakt: Lillemor Nilsson 0735-519986