Slide

Sydafrika/Swaziland

Från och med hösten 2017 är vi med och understödjer Petra och Mattias Lindsmyr. De arbetare i EFK:s missionscenter i Nelspruit, Sydafrika och de ska betjäna hela regionen, med särskilt fokus på Swaziland. Petra ansvarar för arbetet med barns rättigheter i partnerkyrkorna och stötta det pedagogiska arbetet i partnerkyrkornas skolor. Mattias arbetar med att stötta församlingsledare i EFKs partnerkyrkor samt vara med och utveckla arbetet med Hållbar försörjning i regionen.

Läs Lindsmyrs nyhetsbrev:

Nyhetsbrev Lindsmyr Nov 18

Nyhetsbrev September 2018

Nyhetsbrev december 2017

Nyhetsbrev maj 2018