IMG_20210822_115708
IMG_20210822_115619
895_9546
894_9484
Semla
previous arrow
next arrow

Verkstan Ung

Elimförsamlingens barn- och ungdomsarbete är en förening som kallas Verkstan Ung. Barn- och ungdomsrådet är dess styrelse och leder arbetet tillsammans med ledarna i våra grupper och i nära samarbete med Elimförsamlingens ledning.

Verkstan Ung är ansluten till riksorganisationen Evangeliska Frikyrkan Ungs Bidragsspår (www.bidragssparet.se) och via dem söker vi bidrag för vår verksamhet.

Genom att bli medlem i Verkstan Ung stöttar du vår verksamhet ekonomiskt. Du är också försäkrad hos Samspar under samt på väg till och från våra aktiviteter. Medlem blir man genom att skriva under med sin namnteckning. Alla barn och ungdomar i vår verksamhet kommer att få frågan om att bli medlemmar i vår verksamhet och vi hoppas att du vill stötta oss på det sättet!

Medlemmar i barn- och ungdomsrådet 2021/22: Calle Wendler, Maja Persson, Andreas Rydh, Linda Uhrbom, Anders Hjalmarsson, Hanna Wärnelius, Johanna Elander

Har du frågor? Kontakta: johanna.elander@nullelim.se

I vissa fall används cookie-filer på vår webbsida. Genom att fortsätta använda denna webbsida godkänner du att cookie-filer används.  Läs mer