Slide

Fram till 22 november 2020

Vi uppmanar alla att följa rekommendationerna från myndigheterna noga.

För oss i Elimförsamlingen betyder det att:

  • Alla fysiska samlingar inomhus för vuxna är inställda; dvs gudstjänst, bönesamlingar, cellgrupper, nattvardssamling och ledarfest.

  • Barn- och ungdomsverksamhet riktad till barn födda 2005 och yngre kan fortsätta.
    Varje ledargrupp bestämmer hur man vill göra utifrån de förutsättningar man har.

Håll utkik i kalendern på www.elim.se/kalender och på hemsidan vad som gäller framöver.