IMG_20210822_115708
IMG_20210822_115619
895_9546
894_9484
Semla
previous arrow
next arrow

1      Elimförsamlingens hantering av personuppgifter enligt GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag för hantering av personuppgifter i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Nedan beskrivs den policy Elimförsamlingen Askeby/Örtomta har för att hantera personuppgifter.

Policyn är senast uppdaterad 2022-05-14.

1.1     Vilka vi är

Elimförsamlingen Askeby/Örtomta är en kristen församling med verksamhet i Verkstan i Askeby. Församlingen är ansluten till Evangeliska Frikyrkan (EFK) och Pingst Fria Församlingar.

1.1.1      Adress

Elimförsamlingen Askeby/Örtomta
Ljungstorpsvägen 16
585 62 Linghem

1.1.2      E-post

info@nullelim.se

1.1.3      Hemsida

www.elim.se

1.1.4      Kontakt

Har du frågor eller vill ha information om uppgifter som församlingen har registrerade om dig vänder du dig till församlingen. Antingen genom att skriva till personuppgift@nullelim.se, genom någon av ovanstående kontaktvägar eller genom att ta kontakt med någon anställd eller ledare i församlingen.

1.2     Deltagare i församlingens verksamheter

 1. Du är alltid välkommen att delta i församlingens aktiviteter, även om du inte är medlem. Det gäller för såväl barn och ungdomar som för vuxna.
 2. I vissa aktiviteter behöver vi registrera dina kontaktuppgifter, födelsedatum eller i vissa fall personnummer samt din närvaro. Vi gör denna registrering för att ha underlag att rapportera statistik till samfunden Evangeliska Frikyrkan (EFK) och Pingst fria församlingar.
 3. Statistikuppgifterna kan användas av såväl församlingen som samfunden vid utvärdering av verksamheten.
 4. Ditt namn och födelsedatum kan i vissa fall lämnas till samfund, studieförbund, kommun eller motsvarande i samband med ansökan av bidrag eller kontroll av underlaget för bidrag.
 5. För yngre deltagare kan vi även be om att få kontaktuppgifter till vårdnadshavaren för att kunna informera direkt till denne.
 6. Uppgifterna ger också möjlighet att bjuda in till kommande verksamheter.
 7. När församlingen ordnar aktiviteter tillsammans med andra församlingar/föreningar, kan vi meddela dina kontaktuppgifter till den församlingen/föreningen för de som närvarar i aktiviteten.
 8. Uppgifterna sparas så många år som krävs för att finnas tillgängliga för kontroll från bidragsgivare, för närvarande det år som statistiken senast rapporterats för plus tre år. Därefter tas alla uppgifter bort.

1.3     Deltagande i arrangemang

 1. Församlingen kan ordna församlingsläger och andra arrangemang som kräver anmälan. Anmälningslistor för dessa samlingar sparas tills det bjuds in till nästa liknande samling men sparas inte längre än två år.
 2. När församlingen bjuder in till andras arrangemang gäller deras regler för hur uppgifterna sparas.

1.4     Medlemskap i föreningen Verkstan Ung

 1. Medlem är den som tar aktiv ställning, årligen, till exempel genom att skriva sin namnteckning på en medlemslista.
 2. Medlem kan när som helst under året skriftligt begära utträde ur föreningen.

1.5     Medlemskap i församlingen

 1. Du blir medlem i församlingen genom dop eller så kallat flyttningsbetyg från annan församling. I samband med medlemskapet registrerar vi dina kontaktuppgifter samt följande: datum för födelse, dop och medlemskap. Vi registrerar även om medlemskapet sker genom dop eller från vilken församling du kommer.
 2. Om du vid dop väljer att bli medlem i en annan församling sparar vi inga personuppgifter. Endast dopdatumet sparas för församlingens statistik.
 3. Vi använder dina uppgifter för att kunna informera och hålla kontakt med dig som medlem samt för att ha underlag att rapportera statistik till Evangeliska Frikyrkan (EFK) och Pingst Fria Församlingar, samfund som församlingen är en del av.
 4. Församlingen samverkar med mission i EFK samt Pingst Fria Församlingar och ser det som viktigt att våra medlemmar håller sig informerade om det arbete som vi är med och stöder. Det innebär att vi kan lämna ut dina kontaktuppgifter till EFK för att du skall få information om dess arbete i Sverige och övriga världen. EFK får använda adresserna tills du själv meddelar dem att du inte längre vill ha information. Du stoppar information från EFK på telefon 019-16 76 00 eller info@nullefk.se.
 5. Församlingen kan ta fram adresslista över medlemmar och deras kontaktuppgifter inklusive födelsedatum. Den listan kan distribueras digitalt i PDF-form och/eller lämnas ut i pappersform till medlemmar.
 6. När du flyttar till annan församling kan du begära och få ett flyttningsbetyg som du överlämnar till den församling som du flyttar till. När du lämnar församlingen tar vi direkt bort dig som medlem och inom ett år raderas dina uppgifter. I vårt register finns dock ett arkiv där gamla uppgifter sparas. Du kan begära att dina data sparas i avpersonifierad form. Detta innebär att namn och kontaktuppgifter raderas, men att födelsedatum och in- och utträdesdatum i församlingen fortfarande finns kvar. Dessa uppgifter sparas av statistiska skäl, för att kunna synliggöra församlingens medlemsutveckling över tid. Se även avsnittet ”Deltagare i församlingens verksamheter”.

1.6     Förtroendeuppdrag

 1. Väljs eller utnämns du till en ledande post/styrelse/arbetsgrupp i församlingen eller är kontaktperson för en grupp kan dina kontaktuppgifter anges på församlingens webbsida och/eller i annan kanal för information.
 2. En sammanställning av namn på personer med förtroendeuppdrag inom församlingen uppdateras årligen till föreningens årsmöte. Denna lista kan komma att presenteras för församlingens medlemmar.

1.7     Nyhetsbrev

 1. När du anmäler dig för församlingens nyhetsbrev godkänner du att dina kontaktuppgifter lagras och att du blir delaktig i dessa e-postutskick från församlingen.
 2. Kontaktinformationen som lagras raderas när du avslutar ditt abonnemang för nyhetsbrev.

1.8     Nyckelinnehav

 1. Personer som har tillgång till nyckel till vår lokal Verkstan finns med i ett register med namn och telefonnummer över samtliga nyckelinnehavare.
 2. Dessa upggifter tas bort när nyckel lämnas tillbaka till församligen.

1.9     Vår hemsida

Elimförsamlingen Askeby/Örtomta driver webbplatsen www.elim.se. I detta stycke anger vi hur vi behandlar dina personuppgifter när du besöker vår hemsida på Internet.

1.9.1      Inbäddat innehåll från andra webbplatser

 1. Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.
 2. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

1.9.2      Cookie-filer

 1. Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.
 2. Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.
 3. När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.
 4. Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

1.9.3      Kommentarer

 1. När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens IP-adress och webbläsarens användaragent-sträng som hjälp för detektering av skräppost. När din kommentar har godkänts visas din profilbild offentligt tillsammans med din kommentar.

1.9.4      Media

 1. Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

1.9.5      Vilka vi delar dina data med

 1. Kommentarer från besökare kan kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost. En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/.
 2. Om du begär återställning av lösenordet kommer din IP-adress att ingå i e-postmeddelandet om återställning.

1.9.6      Hur länge vi behåller dina uppgifter

 1. Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.
 2. För användare som registrerar sig på webbplatsen sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

1.9.7      Vilka rättigheter du har över dina data

 1. Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss.
 2. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

I vissa fall används cookie-filer på vår webbsida. Genom att fortsätta använda denna webbsida godkänner du att cookie-filer används.  Läs mer